Zásady ochrany osobných údajov

Posledná aktualizácia 12.10.2021

Prevádzkovateľom webovej stránky hudobnaskupinasongpresov.sk  je Hudobná skupina SONG z Prešova

     Vaše súkromie je pre nás dôležité. Preto považujeme za podstatné, aby ste boli zrozumiteľne informovaní o tom, aké osobné údaje spracovávame, za akým účelom a aké sú Vaše práva. Tomu účelu slúžia tieto Zásady ochrany osobných údajov. Tieto zásady môžeme príležitostne aktualizovať, preto Vám odporúčame, aby ste ich z času na čas navštívili.

     Osobné údaje o vás môžeme spracovávať rôznymi spôsobmi a v rôznych situáciách (viď. nižšie). V každom prípade platí, že Vaše osobné údaje nikdy nepredáme, neskomercializujeme, ani nepoužijeme v rozpore s platnými predpismi na ochranu údajov.

     Ak ste len sledovateľom stránky,  ktorý sa nijako s nami nekontaktoval formou mailu, tak v takomto prípade nespracúvame a neukladáme žiadne Vaše osobné údaje.

     Štatistický systém a reklamný systém, ktoré na stránke používame môžu prostredníctvom cookies zaznamenávať anonymné údaje, ktoré však nie sú spojiteľné s Vašou osobou (najmä údaje ako: typ prehliadača, doba strávená na stránke, správanie sa na stránke a podobne). O pravidlách používania cookies, sa dozviete na tejto linke…

     Pokiaľ ste nás kontaktovali pomocou kontaktného formulára, v našej osobnej databáze si ukladáme vašu 
emailová adresu, meno, priezvisko a telefonický kontakt,  ktoré ste zadali pri vyplňovaní kontaktného formulára. 

Účel a cieľ spracovania:

     Tieto údaje používame výlučne len na kontakt s vami.  Sú bezpečne uložené a nie sú prístupné pre tretie strany, s výnimkou, ak to vyžaduje zákon, alebo súdny príkaz. Vtedy vaše osobné údaje môžeme zdieľať napríklad s orgánmi činnými v trestnom konaní, alebo inými vládnymi orgánmi.

     Údaje, ktoré ste nám poskytli budú uložené do doby, kým nepožiadate mailom o výmaz z našej databázy.

     Ak ste nás kontaktovali cez kontaktný formulár na našej stránke, všetky údaje, ktoré ste uviedli do kontaktného formulára, budú použité výlučne na účel kontaktovania sa s vami za účelom, ktorý uvediete v krátkej správe vo formulári.


     Údaje v kontaktnom formulári si vyžadujeme jedine pre účely spätného kontaktovania a vybavenia Vašej veci. 

Právny základ pre spracovávanie vašich údajov.

     Vo väčšine prípadov spracovávame vaše osobné údaje na základe toho, že spracovanie je nevyhnutné na účely oprávneného záujmu, ktorý sledujeme, na zákonnom základe, na zmluvnom základe, alebo na základe súhlasu Vás ako dotknutej osoby. V prípade spracúvania na základe súhlasu máte vždy možnosť svoj súhlas odvolať.

Umiestnenie vašich osobných údajov

    Vaše osobné údaje – meno priezvisko, emailová adresa a telefonický kontakt budú uložené výhradne v našej databáze

Uchovávanie osobných údajov

     Vaše osobné údaje uchovávame až do doby, kým nepožiadate o ich výmaz,  alebo keď už nebudú potrebné na účely spracovania. Údaje z kontaktného formulára po požiadaní vymažeme do 2-7 dní od dátumu požiadavky na výmaz.

Vaše osobné údaje môžeme spracovávať po dlhšiu dobu aj napriek vašej žiadosti o výmaz, v prípade pretrvávajúceho právneho sporu.

Vaše práva podľa zákona o ochrane údajov podľa zákona EÚ (GDPR – General Data Protection Regulation) o ochrane údajov máte určité práva:

Právo na prístup.

     Môžete si vyžiadať informácie o tom:
– Ako spracovávame Vaše osobné údaje
– Prečo spracovávame Vaše osobné údaje,
– Aké kategórie osobných údajov spracovávame.
– S kým vaše osobné údaje zdieľame.
– Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje, alebo aké sú kritériá na určenie tejto lehoty.
– Aké máte práva.
– Odkiaľ vaše osobné údaje získavame (ak sme ich nezískali od vás).
– Ak vaše osobné údaje boli prevedené do krajiny, ktorá je mimo EEA, ako zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov.

     Všetky vyššie uvedené informácie o Zásadách o ochrane osobných údajov Vám ozrejmíme na požiadanie a zároveň všetky informácie o uchovávaní vašich osobných údajov, t.j. meno, priezvisko, emailová adresa a telefonický kontakt, ich úpravu, zaslanie kópie spracovaných údajov, alebo vymazanie z databázy môžete požiadať na emailovej adrese: 
song@hudobnaskupinasongpresov.sk

     Každý, kto nám poskytol svoje osobné údaje t.j. meno, priezvisko, emailová adresa a telefonický kontakt má právo požiadať o ich úpravu, opravu, doplnenie, alebo o ich vymazanie, ktoré prebehne v priebehu 2-7 dní od dátumu požiadania. 
     Ak máte otázky, žiadosti, resp. nám chcete oznámiť porušenie používania osobných údajov, môžete tak urobiť odoslaním emailu na  song@hudobnaskupinasongpresov.sk.
Vo svojej žiadosti prosím uveďte emailovú adresu, ktorou ste nás prvý krát kontaktovali. 
Budeme vás následne do dvoch dní telefonicky kontaktovať, aby sme si overili, že ste to naozaj vy a následne vykonáme úkon podľa vašich požiadaviek.

Róbert Kvietok
mobil: +421 915 144 342
mail: song@skupinasong.sk